Obiady

 

Kierownik stołówki:

 

tel. 81 881 62 11

 

 

Informacja o wysokości opłat za wyżywienie w miesiącu marzec 2023 r.

 

Przedszkole

23 dni x 7,20zł = 165,60 zł

 

Uczniowie

23 dni x 4,50 zł= 103,50 zł

   

Nauczyciele

23 dni x 4,50 zł= 103,50 zł

23 dni x 4,60 zł= 105,80 zł

Razem: 209,30 zł

 

 

 

Płatne do 10 każdego miesiąca

Odpisy za wyżywienie (dotyczy szkoły podstawowej) należy zgłaszać u kierownika stołówki najpóźniej do godz. 9.00 w dniu, w którym ma być dokonany odpis.

 

Artykuły