Obiady

 

Kierownik stołówki:

 

tel. 81 881 62 11

 

 

Informacja o wysokości opłat za wyżywienie w miesiącu wrzesień 2023 r.

 

Przedszkole

21 dni x 8,20zł= 172,20 zł


Uczniowie
18 dni x 5,00 zł = 90,00 zł


Nauczyciele
18 dni x 5,00 zł= 90,00 zł
18 dni x 5,10 zł= 91,80 zł
Razem: 181,80 zł

 

 

Płatne do 10 każdego miesiąca

Odpisy za wyżywienie (dotyczy szkoły podstawowej) należy zgłaszać u kierownika stołówki najpóźniej do godz. 9.00 w dniu, w którym ma być dokonany odpis.

 

Artykuły