Obiady

Kierownik stołówki:

 

tel. 81 881 62 11

  

Informacja o wysokości opłat za wyżywienie w miesiącu czerwiec 2024 r.

 

Przedszkole

20 dni x 8,20zł = 164,00 zł


Uczniowie

14 dni x 5,00 zł = 70,00 zł


Nauczyciele

14 dni x 5,00 zł = 70,00 zł

14 dni x 5,10 zł = 71,40 zł

Razem: 141,40 zł

  

Płatne do 10 każdego miesiąca

Odpisy za wyżywienie (dotyczy szkoły podstawowej) należy zgłaszać u kierownika stołówki najpóźniej do godz. 9.00 w dniu, w którym ma być dokonany odpis.

 

Artykuły