Obiady

Kierownik stołówki:

 

tel. 81 881 62 11

  

Informacja o wysokości opłat za wyżywienie w miesiącu kwiecień 2024 r.

 

Przedszkole

21 dni x 8,20zł= 172,20 zł


Uczniowie

18 dni x 5,00 zł = 90,00 zł


Nauczyciele

18 dni x 5,00 zł = 90,00 zł
18 dni x 5,10 zł = 91,80 zł
Razem: 181,80 zł

  

Płatne do 10 każdego miesiąca

Odpisy za wyżywienie (dotyczy szkoły podstawowej) należy zgłaszać u kierownika stołówki najpóźniej do godz. 9.00 w dniu, w którym ma być dokonany odpis.

 

Artykuły