Obiady

 

Kierownik stołówki:

 

tel. 81 881 62 11

 

 

Informacja o wysokości opłat za wyżywienie w miesiącu listopad 2022 r.

 

Przedszkole

20 dni x 7,20zł= 144,00

 

Uczniowie

20 dni x 4,50 zł=90,00

   

Nauczyciele

20 dni x 4,50 zł= 90,00

20 dni x 4,60 zł= 92,00

Razem: 182,00 zł

 

 

 

Płatne do 10 każdego miesiąca

Odpisy za wyżywienie (dotyczy szkoły podstawowej) należy zgłaszać u kierownika stołówki najpóźniej do godz. 9.00 w dniu, w którym ma być dokonany odpis.

 

Artykuły