Zgłoszenie i wniosek do klasy pierwszej

1. Zgłoszenie - wypełniają rodzice dziecka zamieszkałego w obwodzie Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Końskowoli, przyjmowane w sekretariacie szkoły w dniach 19 .02-08.03.2024 r.
 
2. Wniosek - wypełniają rodzice dziecka zamieszkałego poza obwodem Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Końskowoli, przyjmowane w sekretariacie szkoły w dniach 19 .02-08.03.2024 r.
 
3. Oświadczenie woli - przyjmowane w sekretariacie szkoły w dniach 22 - 27.03.2024 r.