Wystawa historyczna

W dniu 8 listopada 2023 r. dzieci z grupy 0 „A” pod opieką pań udały się do Ratusza w Końskowoli, aby obejrzeć wystawę historycznego umundurowania Wojska Polskiego.

Pan Piotr zaprezentował  kolekcję zgromadzonych mundurów, sztandarów i medali. Dzieci z uwagą wysłuchały opowieści prelegenta. Spotkanie było niezwykłą lekcją patriotyzmu i szacunku wobec bohaterów poległych w walkach za wolność Ojczyzny. Na zakończenie spotkania, w dowód wdzięczności zamieściliśmy wpis w pamiątkowej księdze.