Archipelag Skarbów

W dniach 6 i 7 czerwca w naszej szkole realizowany był program profilaktyczny dla uczniów klas ósmych Archipelag Skarbów. 

Głównym celem tego programu jest zapobieganie różnym zachowaniom ryzykownym i problemom młodzieży takim jak: picie alkoholu, używanie narkotyków i dopalaczy, przemoc rówieśnicza oraz pornografia i wczesne kontakty seksualne.

Pierwsze spotkanie poświęcone było zagadnieniom dotyczącym rozumienia siebie, własnych emocji i relacji z innymi osobami, a także tematyce zagrożeń wieku dorastania. W drugim dniu poruszane były zagadnienia związane z seksualnością człowieka.

W trakcie realizacji programu wykorzystywane były bardzo atrakcyjne dla młodzieży metody i formy pracy takie jak: mini – wykłady ilustrowane prezentacjami multimedialnymi, dialog, burza mózgów, fantazja sterowana. 

 

                                                                                                                           Pedagog szkolny