Numery rachunków opłat za obiady

Informujemy, że opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu oraz za wyżywienie należy wpłacać
na następujące rachunki bankowe:


Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu ( dzieci urodzone w 2015 r. i młodsze):


11 8741 0004 0000 2336 2000 0060


w tytule przelewu należy podać:
• Imię i nazwisko dziecka
• Miesiąc, za który dokonywana jest wpłata


Opłaty za wyżywienie:


24 8741 0004 0000 2336 2000 0020


w tytule przelewu należy podać:
• Imię i nazwisko dziecka
• Miesiąc, za który dokonywana jest wpłata


Wyżej wymienione opłaty należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 10-go każdego miesiąca.