Mali czytelnicy

Dzieci z grupy 0 a zostały pełnoprawnymi czytelnikami naszej szkolnej biblioteki . Panie bibliotekarki opowiedziały najmłodszym czym jest biblioteka, jak należy z niej korzystać i jak należy dbać o książki jakie będą pożyczać . Dzieci z zainteresowaniem słuchały tych ważnych informacji i z wielką radością przyjęły wiadomość że od teraz będą mogły być częstymi gośćmi w bibliotece szkolnej.