• jquery carousel slider
1 2 3 4 5 6 7 8
javascript carousel by WOWSlider.com v8.8

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Data
Wydarzenia
03.09.2018
UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO
13.09.2018
POSIEDZENIE RADY PEDAGOGICZNEJ
13.09.2018
SPOTKANIE Z RODZICAMI
19-21.09.2018
SPRZĄTANIE ŚWIATA I INAUGURACJA SZKOLNEGO ROKU SPORTOWEGO
12.10.2018
AKADEMIA Z OKAZJI DNIA KEN I ŚLUBOWANIE KLAS I
15-26.10.2018
TESTY PROGOWE DLA KLAS IV
16.10.2018
POSIEDZENIE RADY PEDAGOGICZNEJ I SPOTKANIE Z RODZICAMI
9-12.11.2018
AKADEMIA Z OKAZJI DNIA NIEPODLEGŁOŚCI
27-29.11.2018
PRÓBNY EGZAMIN ÓSMIKLASISTY
4-6.12.2018
PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY KLAS III
19.12.2018
POSIEDZENIE RADY PEDAGOGICZNEJ I SPOTKANIE Z RODZICAMI
22.12.2018-01.01.2019
ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA
24.01.2019
KLASYFIKACJA SEMESTRALNA/
5-7.02.2019
ZABAWY KARNAWAŁOWE/klasy I-III, IV-VI, VII-III gim/
11-24.02.2019
FERIE ZIMOWE
1-8.03.2019
SPRAWDZIANY SEMESTRALNE KLAS IV SP-IIIGIM
4.03.2019
PODSUMOWANIE PRACY W I SEMESTRZE I SPOTKANIE Z RODZICAMI
3.04.2019
POSIEDZENIE RADY PEDAGOGICZNEJ I SPOTKANIE Z RODZICAMI
10.04.2019
EGZAMIN GIMNAZJALNY - CZĘŚĆ HISTORYCZNO-SPOŁECZNA I POLONISTYCZNA
11.04.2019
EGZAMIN GIMNAZJALNY - CZĘŚĆ PRZYRODNICZA I MATEMATYCZNA
12.04.2019
EGZAMIN GIMNAZJALNY - CZĘŚĆ JĘZYKOWA
15.04.2019
EGZAMIN ÓSMOKLASISTÓW-JĘZYK POLSKI
16.04.2019
EGZAMIN ÓSMOKLASISTÓW-MATEMATYKA
17.04.2019
EGZAMIN ÓSMOKLASISTÓW-JĘZYK ANGIELSKI
18-23.04.2019
WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA
30.04.2019
AKADEMIA Z OKAZJI ŚWIĘTA KONSTYTUCJI
14.05.2019
POSIEDZENIE RADY PEDAGOGICZNEJ I SPOTKANIE Z RODZICAMI
MAJ 2019
SPRAWDZIANY DIAGNOZUJĄCE KLAS III SP
21.05.2019
ŚWIETO PATRONA SZKOŁY
31.05.2019
SZKOLNE OBCHODY DNIA DZIECKA
3.06.2019
II TERMIN EGZAMINU GIMNAZJALNEGO - CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA I EGZAMINU ÓSMOKLASISTY J. POLSKI
4.06.2019
II TERMIN EGZAMINU GIMNAZJALNEGO - CZĘŚĆ MATEMATYCZNO PRZYRODNICZ I EGZAMINU ÓSMOKLASISTY MATEMATYKA
5.06.2019
II TERMIN EGZAMINU GIMNAZJALNEGO I EGZAMINU ÓSMOKLASISTY CZ. JĘZYKOWA
13.06.2019
KLASYFIKACJA ZA ROK SZKOLNY 2018/2019
17.06.2019
ZATWIERDZENIE WYNIKÓW KLASYFIKACJI I PODSUMOWANIE PRACY ZA ROK SZKOLNY 2018/2019
19.06.2019
POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM ROCZNIKA 20178/2019
21.06.2019
UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKONEGO 2018/2019
22.06.-2.09.2019
FERIE LETNIE
26.07.2019
PLENARNE POSIEDZENIE RADY PEDAGOGICZNEJ
29.08.2019
ORGANIZACJA PRACY W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
  • DNIAMI WOLNYMI OD ZAJĘĆ SZKOLNYCH SĄ: 2.11.2018; 2.05.2019; 20.06.2019
  • ROK SZKOLNY ZOSTAŁ PODZIELONY NA II SEMESTRY:
    I 3.09.2018 - 31.01. 2019
    II 1.02.2019 - 20.06.2019
  • SPOTKANIA Z RODZICAMI ROZPOCZYNAĆ SIĘ BĘDĄ O GODZINIE 17.00

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Końskowoli
2001-2018