logo_nowe (98 kB)
   Strona startowa :.

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

Data
Wydarzenia
04.09.2017
UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO
13.09.2017
POSIEDZENIE RADY PEDAGOGICZNEJ
13.09.2017
SPOTKANIE Z RODZICAMI
21-29.09.2017
SPRZĄTANIE ŚWIATA I INAUGURACJA SZKOLNEGO ROKU SPORTOWEGO
13.10.2017
AKADEMIA Z OKAZJI DNIA KEN I ŚLUBOWANIE KLAS I
16-27.10.2017
TESTY PROGOWE DLA KLAS IV
17.10.2017
POSIEDZENIE RADY PEDAGOGICZNEJ I SPOTKANIE Z RODZICAMI
13.11.2017
AKADEMIA Z OKAZJI DNIA NIEPODLEGŁOŚCI
5-7.12.2017
PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY KLAS III
14.12.2017
POSIEDZENIE RADY PEDAGOGICZNEJ I SPOTKANIE Z RODZICAMI
23.12.2017-01.01.2018
ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA
23-25.01.2018
ZABAWY KARNAWAŁOWE /KLASY I-III, IV-VI, VII-III GIM/
25.01.2018
KLASYFIKACJA ZA I SEMESTR
29.01-11.02.2018
FERIE ZIMOWE
13-23.02.2018
SPRAWDZIANY SEMESTRALNE KLAS IV SP-IIIGIM
14.02.2018
PODSUMOWANIE PRACY W I SEMESTRZE I SPOTKANIE Z RODZICAMI
5-6.04.2018
GIM-WIOSENKA
10.04.2018
POSIEDZENIE RADY PEDAGOGICZNEJ I ZEBRANIE Z RODZICAMI
18.04.2018
EGZAMIN GIMNAZJALNY - CZĘŚĆ HISTORYCZNO-SPOŁECZNA I POLONISTYCZNA
19.04.2018
EGZAMIN GIMNAZJALNY - CZĘŚĆ PRZYRODNICZA I MATEMATYCZNA
20.04.2018
EGZAMIN GIMNAZJALNY - CZĘŚĆ JĘZYKOWA
30.04.2018
AKADEMIA Z OKAZJI ŚWIĘTA KONSTYTUCJI
15.05.2018
POSIEDZENIE RADY PEDAGOGICZNEJ I SPOTKANIE Z RODZICAMI
MAJ 2018
SPRAWDZIANY DIAGNOZUJĄCE KLAS III SP
23.05.2018
ŚWIETO PATRONA SZKOŁY
04.06.2018
II TERMIN EGZAMINU GIMNAZJALNEGO - CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA
05.06.2018
II TERMIN EGZAMINU GIMNAZJALNEGO - CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA
06.06.2018
II TERMIN EGZAMINU GIMNAZJALNEGO - CZĘŚĆ JĘZYKOWA
14.06.2018
KLASYFIKACJA ZA ROK SZKOLNY 2017/2018
19.06.2018
ZATWIERDZENIE WYNIKÓW KLASYFIKACJI I PODSUMOWANIE PRACY ZA ROK SZKOLNY 2017/2018
21.06.2018
POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM ROCZNIKA 2017/2018
22.06.2018
UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKONEGO 2017/2018
23.06.-2.09.2018
FERIE LETNIE
26.06.2018
PLENARNE POSIEDZENIE RADY PEDAGOGICZNEJ
29.08.2017
ORGANIZACJA PRACY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
 • " DNIAMI WOLNYMI OD ZAJĘĆ SZKOLNYCH SĄ: 1-3.11.2017; 1-4.05.2018; 1.06.2018
 • " ROK SZKOLNY ZOSTAŁ PODZIELONY NA II SEMESTRY:
  I 04.09.2017 28.01. 2018
  II 29.01.2018 22.06.2018
 • " SPOTKANIA Z RODZICAMI ROZPOCZYNAĆ SIĘ BĘDĄ O GODZINIE 16.30

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Końskowoli
2001-2017