Wysokość opłat za wyżywienie

Informacja o wysokości opłat za wyżywienie w miesiącu czerwiec 2021 r.

Uczniowie Nauczyciele

Przedszkole

  • 21 dni x 4,50zł= 94,50 zł

Uczniowie

  • 18 dni x 3,00 zł=54,00 zł

Nauczyciele

  • 18 dni x 3,00 zł= 54,00 zł
  • 18 dni x 3,00 zł= 55,80 zł
  • Razem: 109,80 zł

Płatne do 10 każdego miesiąca

Odpisy za wyżywienie (dotyczy szkoły podstawowej) należy zgłaszać u kierownika stołówki najpóźniej do godz. 9.00 w dniu, w którym ma być dokonany odpis.