Wyniki konkursu bibliotecznego

„ Łatwiej książkę napisać, niż niektórym ją przeczytać”

 

Wyniki konkursu bibliotecznego

 

         

 

 W konkursie czytelniczym ze znajomości baśni Hansa Christiana Andersena pt. „Brzydkie kaczątko” wzięli udział uczniowie klas trzecich.

„Brzydkie kaczątko” to jedna z najbardziej znanych baśni duńskiego bajkopisarza H. Ch. Andersena. Jej życiowość potwierdzał sam autor, który napisał o sobie: „Nieważne, że urodziłem się na kaczym podwórku, ważne, że wyklułem się z łabędziego jaja”. Baśń o brzydkim kaczątku jest bardzo emocjonalna i nie tylko każde dziecko kibicuje bohaterowi, ale i wielu dorosłych ma osobiste skojarzenia. Historia brzydkiego kaczątka dowodzi, że wygląd zewnętrzny innych ludzi, ich ubranie czy pozostałe oznaki zamożności nie powinny być wyłączną podstawą do ich oceny.

Baśń niesie ogromny ładunek emocjonalny, uczy współczucia i pokazuje, że nie powinniśmy dokuczać innym, wyśmiewać się z nich czy krzywdzić w jakikolwiek sposób. Pełni też funkcję pocieszenia. Nigdy nie wiadomo, kiedy los się odmieni i z „brzydkiego kaczątka” przemienisz się w podziwianego przez wszystkich „łabędzia”.

Wyróżnionymi w tym konkursie uczniowie:

Klasa III „a”
Małgorzata Bartuzi
Hanna Domańska

Klasa III „b”
Dominika Wojdaszko
Aleksander Kliczek

Klasa III „c”
Karolina Próchniak
Filip Mazurek

Nagrody książkowe zostały ufundowane przez Radę Rodziców. Gratulujemy!