BADANIA PRZESIEWOWE

LUBELSKIE BADANIA PRZESIEWOWE. RÓWNY START W EDUKACJĘ.

 

W roku szkolnym 2020/ 21 kontynuowany zostanie Lubelski Program Wczesnego Wykrywania, Leczenia i Terapii Zaburzeń Komunikacyjnych u Dzieci Rozpoczynających Naukę Szkolną obejmujący wszystkie dzieci z klas I z obszaru województwa lubelskiego. Celem programu jest wykrycie u dzieci zaburzeń słuchu, który warunkuje prawidłowy rozwoju głosu i mowy, a tym samym umożliwia komunikowanie się, przyswajanie wiedzy, niezaburzony rozwój intelektualny i społeczny dziecka. W odróżnieniu do dotychczasowych programów badania przesiewowe wykonywane w ramach Programu obejmą nie tylko słuch, ale również głos i mowę.

BADANIA SĄ BEZPŁATNE, ALE WYMAGANA JEST ZGODA RODZICA NA  ICH WYKONANIE.

Przeprowadzone zostaną przez specjalistów logopedów i audiofonologów zgodnie z wymogami reżimu epidemiologicznego.

W naszej szkole badania zaplanowane są na dzień 21 maja 2021 r.

 

https://www.youtube.com/watch?v=priZgnpuUxk