Nasz patron

 Naszym patronem jest 

"Tylko przez naukę i oświatę
stać się możemy z czasem silnym,
prawym, rozumnym i rozumnie
miłującym ojczyznę narodem."

Henryk Sienkiewicz (1846-1916) - jeden z najbardziej znanych w świecie polskich pisarzy, autor powieści, nowel, artykułów prasowych, recenzji, listów z podróży, pierwszy polski laureat literackiej Nagrody Nobla (1905). Jego utwory były wielokrotnie ekranizowane w kraju i za granicą. Zubożała rodzina szlachecka nie zapewniła mu majątku, w młodości musiał zarabiać jako prywatny nauczyciel, potem reporter i autor felietonów prasowych. Publikował je pod pseudonimem Litwos. Przełom młodości i wieku dojrzałego był czasem podroży do Ameryki Północnej, której literackim echem są Listy z Podróży do Ameryki i słynne nowele: Latarnik oraz Sachem. Uznany za pisarską znakomitość, Sienkiewicz zwrócił swoje zainteresowania ku przeszłości. Z tej pasji narodziła się powieść Ogniem i mieczem. Wkrótce ukazały się kolejne części Trylogii - Potop i Pan Wołodyjowski. W czasie pisania Trylogii Sienkiewicz dużo podróżował, kierowany pasją ratowania zdrowia chorej na gruźlice żony, z którą jeździł na południe Europy, i pasją wędrówek. Przemierzył Grecję, Włochy, Turcję, Hiszpanię, podjął też-po śmierci żony myśliwską wyprawę do Afryki, która powróciła później wspomnieniem w powieści W pustyni i w puszczy. Nie był typem pisarza-samotnika. Pomagał ofiarom powodzi, naukowcom, wspierał budowę pomnika Mickiewicza. Jego historyczne zainteresowania szły coraz dalej. Ich rezultatem stała się powieść z czasów rzymskiego cesarza Nerona - Quo vadis - światowy bestseller. Na przełomie XIX i XX wieku Sienkiewicz raz jeszcze zabłysną jako mistrz wielkiej fabuły - powieścią Krzyżacy. Przypominając Polakom dawną wielkość i siłę Rzeczypospolitej, która w chwilach zagrożenia odnosiła zwycięstwa, zdawał się mówić : skoro niegdyś byliśmy wielcy, to i teraz, i w przyszłości być możemy.