SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW – kategoria HISTORIA

Sukcesy naszych uczniów w roku szkolnym 2023-2024.

Uczeń klasy 6 c, Józef Oleksiewicz wykonał ogrom pracy, ucząc się i przygotowując do konkursu kuratoryjnego z historii. Trzykrotnie zmagał się z bardzo trudnymi testami, na poziomie szkolnym, regionalnym i wojewódzkim obejmującymi swoim zakresem dzieje ludzkości od prehistorii aż po czasy współczesne. Efektem jest świetny wynik i uzyskanie tytułu FINALISTY wojewódzkiego konkursu z historii.  Gratulacje!

Opiekun Iwona Stefanek

 

W kwietniu 2024 r uczennica klasy 5 b Barbara Taracha przedłożyła komisji konkursowej  w Archiwum Państwowym w Lublinie prezentacjędotyczącą dziejów jej rodu na tle historii lokalnej i ojczyzny. Praca miała charakter rodzinny. Wymagała ogromnego zaangażowania, poszukiwań informacji w różnych archiwach – parafialnych, państwowych i rodzinnych.Basia otrzymała za swój projekt WYRÓŻNIENIE na etapie wojewódzkim III edycji konkursu genealogicznego „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna”. Gratulacje!

Opiekun projektu Iwona Stefanek