Młodzieżowa Rada Gminy w Lublinie

W jeden z pogodnych majowych dni przedstawiciele naszej szkoły oraz uczniowie z Młodzieżowej Rady Gminy wybrali się do Lublina i wzięli udział w konferencji inaugurującej projekt „Szkolny Budżet Partycypacyjny w gminach Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego”.

Założeniem tego spotkania było zwiększenie zaangażowania młodzieży w życie publiczne poprzez rozwijanie kompetencji obywatelskich i poczucia sprawstwa.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele władz Lublina, Kuratorium Oświaty, osoby koordynujące „Szkolne Budżety Partycypacyjne”, przedstawiciele gmin, nauczyciele i uczniowie. Oprócz indywidualnych wystąpień gości oraz dyskusji panelowych odbyły się także zajęcia warsztatowe w grupach uczniów, nauczycieli i przedstawicieli gmin. Wszystkie spotkania i dyskusje były bardzo motywujące, zaprezentowano przykłady bardzo pomysłowych projektów uczniowskich oraz analizowano aspekty motywujące do podejmowania działań w swoich szkołach.

Konferencja przebiegała w bardzo pozytywnej atmosferze, sprzyjała wymianie doświadczeń i nawiązaniu nowych kontaktów. Dziękujemy Gminie Końskowola za pokrycie kosztów wyjazdu oraz umożliwienie udziału w tak ciekawym wydarzeniu.