Egzamin klas ósmych

14 do 16 maja upłynęły w naszej szkole pod znakiem egzaminów najstarszych uczniów.

 Ósmoklasiści pisali egzaminy  na zakończenie szkoły zaś uczniowie klas 7 przystąpili do sprawdzenia swoich możliwości polonistycznych, matematycznych i anglistycznych po dotychczasowej edukacji.  O ile dla uczniów z klasy VIII był to ostatni egzamin w tej szkole, chyba, że ktoś z nich nie uzyska pozytywnych ocen na świadectwie, o tyle dla siódmoklasistów to wstęp do pisana kolejnych egzaminów próbnych już w ostatniej klasie w przyszłym roku szkolnym.