Matematyczne sukcesy naszych uczniów

W tym roku szkolnym, podobnie jak w latach ubiegłych uczniowie klas siódmych i ósmych naszej szkoły wzięli udział w konkursie matematycznym organizowanym przez Lubelskie Kuratorium Oświaty. Konkurs składał się z trzech etapów: szkolnego, okręgowego i wojewódzkiego.

 Do pierwszego etapu przystąpiło sześciu uczniów. Spośród nich troje tj. Ania Borucka i Mateusz Lewtak (oboje z klasy 8B) oraz Damian Ciupa z klasy 7A  uzyskali wymaganą liczbę punktów kwalifikując się tym samym do drugiego etapu. W styczniu 2022 roku  przystąpili do etapu drugiego czyli okręgowego. Mateusz Lewtak zakwalifikował się do trzeciego etapu z maksymalną  liczbą punktów. Ania Borucka również przeszła do finału z niewielką stratą, bo zaledwie 3 punktów. Zarówno Ani jak i Mateuszowi udało się znaleźć wśród nielicznej grupy finalistów tego konkursu.

Wielką radością jest dla nas również sukces Damiana Ciupy, ucznia klasy 7A, który wykazał z bardzo dobrej strony swoje matematyczne umiejętności, zważywszy, że jest dopiero uczniem klasy siódmej. Wierzymy w jego sukces w przyszłorocznych matematycznych zmaganiach.

Wszystkim uczestnikom, a szczególnie  Mateuszowi , Ani i Damianowi gratulujemy i życzymy dalszych  sukcesów.

Rodzicom tych uczniów również gratulujemy tak uzdolnionych dzieci, które szczególnie polubiły królową nauk i są dumą naszej szkoły.

                                                                          Nauczycielki matematyki: Izabela Bochniak i Halina Mrozek