KOMUNIKAT

Drodzy uczniowie, szanowni nauczyciele i rodzice,

zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami 10 stycznia 2022 r. uczniowie wracają do nauki w trybie stacjonarnym. Organizacja pracy w szkole tak jak i w całym kraju będzie się  odbywać w ścisłym reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Zapewnienie bezpieczeństwa – przy optymalnych warunkach nauki – oraz dbałość o zdrowie, w tym zdrowie psychiczne, to priorytetowe cele zarówno Ministra Edukacji i Nauki, jak i całego środowiska oświatowego. Aby nauka w trybie stacjonarnym, mimo stanu epidemii, trwała jak najdłużej, zachęcam i rekomenduję, aby w wspólnie intensyfikować działania w obszarze bezpieczeństwa sanitarnego. Są one niezwykle ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa nauczycieli, uczniów i ich rodzin.

Istotny wpływ na spowolnienie rozprzestrzeniania się choroby spowodowanej kolejnymi mutacjami koronawirusa ma:

  • przestrzeganie aktualnych przepisów prawa dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów;
  • stosowanie się do Wytycznych MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych;
  • aktualizacja i upowszechnienie wśród uczniów i rodziców wewnętrznego regulaminu funkcjonowania szkoły w czasie epidemii, z uwzględnieniem specyfiki placówki, w tym realizacji zajęć pozalekcyjnych.

Przypominam, że należy zachowywać dystans między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych, a także ograniczać gromadzenie się uczniów na terenie szkoły. W szkole musi być respektowany  obowiązek noszenia maseczek w przestrzeniach wspólnych, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu zarówno przez nauczycieli, pracowników i uczniów.  

Obowiązek zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej (do odwołania)został uregulowany w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861, z późn. zm.) https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000861/O/D20210861.pdf

Zalecam korzystanie z obowiązujących rekomendacji dotyczących bezpieczeństwa i przypominam o kontynuowaniu upowszechniania informacji o szczepieniach (zarówno dla pracowników szkół, jak i uczniów) jako najbardziej skutecznej formie przeciwdziałania COVID-19. Działania o charakterze edukacyjnym dotyczące promowania zdrowia, aktywności fizycznej i roli szczepień w codziennym życiu powinny być obecnie stałym elementem pracy szkoły. Proszę uwzględnić tę tematykę podczas zajęć z uczniami

Więcej informacji dostępnych jest na stronie: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/bezpieczenstwo.

Przypominam i zachęcam nauczycieli wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i ponadpodstawowych do korzystania z materiałów edukacyjnych dotyczących szczepień

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/szczepienia-dzieci-powyzej-5-roku-zycia--scenariusze-zajec-dla-nauczycieli-wychowania-przedszkolnego2

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/szczepienia-uczniow-od-12-roku-zycia--materialy-informacyjne

 

                                                                                Z wyrazami szacunku Beata Antolak