Komunikat

Od 20 grudnia do 9 stycznia zajęcia w szkołach odbywać się będą w systemie  zdalnym

Zajęcia stacjonarne w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, placówkach kształcenia ustawicznego, centrach kształcenia zawodowego, w szkołach artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne, placówkach artystycznych, szkołach artystycznych realizujących także kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego będą ograniczone od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022r.

    Uczniowie  klas I-III, których rodzice nie są w stanie zapewnić opieki - na wniosek rodzica - będą mieli zapewnioną opiekę  świetlicową.  Będą oni mieli możliwość realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze będą prowadzone stacjonarnie  

Przerwa świąteczna bez zmian

Nie zmienia się termin zimowej przerwy świątecznej zaplanowanej na okres od 23 do 31 grudnia 2021 r. Oznacza to, że przez 3 dni poprzedzające święta, od 20 do 22 grudnia, a także w okresie po świętach – co do zasady 4 dni robocze (3-5 i 7 stycznia) – nauka będzie odbywała się w sposób zdalny.