Coraz bliżej Święta……

Biblioteczny konkurs świąteczny

Biblioteka szkolna ogłasza konkurs literacki dla chętnych uczniów klas IV-VIII o tematyce świątecznej. Prószący śnieg za oknem już nastraja nas do zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Mamy nadzieję, że spotkania z bliskimi przy wigilijnym stole, zapach choinki oraz dźwięki kolęd obudzą w Was chęć do napisania opowiadania o tematyce świątecznej. Podzielcie się z innymi magią świąt widzianą Waszymi oczami.

REGULAMIN KONKURSU

Cele konkursu :

 • upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie zamiłowań czytelniczych,
 • pobudzenie inwencji twórczej,
 • zachęcenie miłośników pisania do prezentowania własnych umiejętności,
 •  rozwijanie wrażliwości i wyobraźni,
 •  podzielenie się osobistymi przeżyciami związanymi ze Świętami Bożego Narodzenia,
 •  przybliżenie innym tradycji  kultywowanych w domu rodzinnym.

Warunki uczestnictwa :

 • konkurs skierowany jest do chętnych uczniów z klas IV-VIII,
 • zadaniem uczestników konkursu jest napisanie samodzielnej pracy dotąd niepublikowanej w innych konkursach, związanej z tematyką świąt Bożego Narodzenia. To może być  prawdziwa lub wymyślona historia świąteczna,
 • każdy uczestnik może napisać jedno opowiadanie, na minimum jedną stronę,
 • praca ma  zawierać następujące dane: tytuł opowiadania, dane uczestnika (imię i nazwisko, klasa),
 •  prace należy składać w bibliotece szkolnej do 14 stycznia 2022 roku.

Kryteria oceniania:

 • twórczy charakter utworu,
 • zgodność z tematem,
 • poprawność ortograficzna, stylistyczna i językowa.

Zasady przyznawania nagród:

Prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową. Uczestnicy  wyróżnionych prac otrzymają nagrody książkowe.

Liczymy na Waszą kreatywność oraz pomysłowość i korzystając z okazji życzymy  wszystkim rodzinnych, magicznych Świąt Bożego Narodzenia.

Dorota Chyl  i Monika Czarnowska