Komunikat

Zwracam się do wszystkich uczniów i rodziców (opiekunów) z apelem o  
bezwzględne  przestrzganie procedur bezpieczeństwa związanych z pandemią  
COVID-19, dyrektor szkoły.