Ubezpieczenie uczniów rok szkolny 2021-2022

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA UBEZPIECZENIA NNW UCZNIÓW

Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Może być zawarta wyłącznie z woli rodziców.

     Przepisy ustawy Prawo oświatowe nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również innych organów szkoły, do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów. Także rady rodziców nie mają upoważnienia prawnego do zawierania jakichkolwiek umów, w tym umów ubezpieczenia grupowego NNW.

     To rodzice rozstrzygają, czy należy w szkole ubezpieczyć dziecko i od nich zależy przyjęty sposób procedowania  wyboru ubezpieczyciela oraz wybór oferty.

     Jednakże w celu ułatwienia Państwu podjęcia decyzji zamieszczamy propozycje firm ubezpieczeniowych do ewentualnego wykorzystania:

 

1.    Towarzystwo Ubezpieczeniowe InterRisk.

 

W celu wykupienia polisy szkolnej proszę o skopiowanie linku strony TU InterRisk 

 

https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline 

 

następnie wpisanie unikalnego numeru oferty: 2ytwx

System przekieruje Państwa do oferty ubezpieczenia. Gdy na stronie pojawi się zakres ubezpieczenia, należy kliknąć przycisk "kup ubezpieczenie" na dole strony.

Dane osoby zgłaszającej - wpisujemy dane rodzica

Dane ubezpieczonego - wpisujemy dane dziecka

Ubezpieczenie będzie obowiązywało od 01-09-2021 do 31-08-2022

Możliwość zawarcia ubezpieczenia do 31 października 2021 r.

Pozostałe aspekty ubezpieczenia pozostają bez zmian w porównaniu z rokiem poprzednim.

W przypadku potrzeby skorzystania z ubezpieczenia zapraszamy do kontaktu z opiekunem Panią Martyną Wąsik tel. 607 507 508

 

Instrukcja zawierania ubezpieczenia on-line

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Edu Plus

Postanowienia dodatkowe i odmienne od OWU

Postępowanie w przypadku szkody NNW

Zakres ubezpieczenia

 

 

 2.    Link do PZU

 

https://ubestrefa.pl/oferta/y6fsa0

 

Henryk Binięda

 

Agent PZU 

tel. 607 040 150

hbinieda@agentpzu.pl

 

Ogólne warunki ubezpieczenia PZU

Ulotka NNW Edukacja

 

 

3. AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A.

W celu wykupienia polisy szkolnej proszę o kliknięcie w poniższy link:

 

https://twojedziecko.aviva.pl/start/?token=90DEE866CF990BF63EDDF38AC1643F79F48AA5606E1CFAAA9F8DEC0A9E7ECE44

 

 

System przekieruje Państwa do oferty ubezpieczenia. Gdy na stronie pojawi się zakres ubezpieczenia, należy wybrać  jeden z sześciu wariantów i dalej system poprowadzi Państwa krok po kroku, prosząc o wpisanie odpowiednich danych.
 
Do ubezpieczenia mogą również dołączać uczniowie i przedszkolaki z dowolnych szkół z całej Polski.
Powyższy link można kopiować i przekazywać dalej bez ograniczeń.

Ubezpieczenie obowiązuje od 01-09-2021 do 31-08-2022.

 

W przypadku potrzeby skorzystania z pomocy przy zakupie polisy lub likwidacji szkody proszę o kontakt z opiekunem:
Marek Jacek Paluch tel. 513-105-890

Ulotka Twoje Dziecko 2021_kontakt Agent

OWU_Twoje_Dziecko