logo (81 kB)

05. 02. 2020 r.

BADANIA SŁUCHU DZIECI KL. I

Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Końskowoli przystąpiła do Lubelskiego Programu Wczesnego Wykrywania, Leczenia i Terapii Zaburzeń Komunikacyjnych u Dzieci Rozpoczynających Naukę Szkolną, którym zostaną objęte wszystkie dzieci z klas I szkół podstawowych z województwa lubelskiego.

Projekt realizowany będzie w roku szkolnym 2019/ 2020 oraz 2020/ 2021. Celem programu jest wczesne wykrycie zaburzeń słuchu, głosu i mowy u dzieci przystępujących do obowiązku szkolnego.

U dzieci, których rodzice/ opiekunowie prawni wyrażą pisemną zgodę, zostaną wykonane audiometryczne badania słuchu oraz przesiewowe badania mowy.

Badania są bezpłatne, bezbolesne i nieinwazyjne. Odbędą się na terenie szkoły. Wynik zostanie przekazany rodzicowi w formie pisemnej. Dzieci, u których zostaną wykryte zaburzenia słuchu, zostaną objęte terapią w postaci treningu słuchowego. Materiały do terapii również zostaną udostępnione bezpłatnie.
Kierownik Programu - prof. dr hab. med. Grażyna Niedzielska, Kierownik Katedry i Kliniki Otolaryngologii Dziecięcej, Foniatrii i Audiologii UM w Lublinie, Konsultant Krajowy w Dziedzinie Otolaryngologii Dziecięcej
Koordynator Programu – mgr inż. Adam Piłka.
Koordynatorzy merytoryczni- prof. dr hab. Grażyna Mielnik-Niedzielska, prof. dr hab. med. Krzysztof Kochanek, prof. dr hab. Marek Kurkowski, prof. dr hab. Tomasz Woźniak.
Koordynatorem programu w naszej szkole jest logopeda - Karolina Nawrocka.


Szczegóły dotyczące programu: przesiewlubelskie.pl


List do rodziców


logopeda Karolina Nawrocka


Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Końskowoli
2001-2020