logo (81 kB)
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane w ramach zadania pn.

„Przebudowa sufitu w hali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Końskowoli”.

 

23. 05 2018 r.

Informacja o wyborze oferty

Czytaj dokument >>

 

10. 05 2018 r.

Protokół otwarcia ofert

Czytaj dokument >>

 

20. 04. 2018 r.

Wykaz dokumentów:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 3. Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
 4. Rysunki
 5. Projekt budowlany
 6. Przedmiar robót
 7. KARTA GWARANCJI JAKOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH
 8. Formularz ofertowy
 9. Umowa
 10. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 25A UST. 1 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R.PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 11. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY – SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 25A UST. 1 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 12. WYKAZ ZREALIZOWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
 13. WYKAZ OSÓB
 14. Informacja o grupie kapitałowej
 15. Formularz Zobowiązania
 

 


Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Końskowoli
2001-2018